PROJEKT: Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Zaburzenia płynności mowy”. Edycja II

Termin realizacji:

sierpień 2016

Cel:

Celem konferencji jest upowszechnianie osiągnięć oraz najnowszych wyników badań w zakresie zaburzeń płynności mowy. Problematyka planowanej na sierpień Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej dotykać będzie kwestii niezwykle aktualnych, bo związanych z wdrażaniem skutecznych strategii profilaktyczno-diagnostyczno-terapeutycznych, a także z prezentacją najnowszych wyników badań prowadzonych na gruncie balbutologopedii.

Cele szczegółowe:

a) zorganizowanie dwudniowej Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka” Edycja II.

b) Przygotowanie i prowadzenie przynajmniej przez rok strony www wydarzenia;

c) promocja wydarzenia w mediach lokalnych i w Internecie;

Grupa odbiorców:

W konferencji udział wezmą zarówno referenci, jak i słuchacze. Przewiduje się, że w trakcie wydarzenia zaprezentuje się przynajmniej 60 uczestników czynnych, a także około 8-10 gości specjalnych. Oprócz osób uczestniczących czynnie w konferencji, spodziewamy się przynajmniej 180 słuchaczy.

Zadanie:

Konferencję zaplanowano jako dwudniowe wydarzenie naukowe, które każdego dnia będzie rozpoczynało się tłumaczonymi symultanicznie wykładami gości specjalnych (z Polski, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Izraela). W godzinach popołudniowych wszyscy uczestnicy konferencji będą mogli uczestniczyć spotkaniach sekcyjnych, tłumaczonych symultanicznie lub konsekutywnie. Zaplanowano także sesje posterowe oraz sesje seminaryjne i warsztatowe, które pozwolą uczestniczącym w konferencji logopedom poszerzyć kwalifikacje dzięki udziałowi w zajęciach praktycznych prowadzanych przez wybitnych specjalistów.

strona konferencji:

http://www.konferencja-zpm.edu.pl/pl/

Możliwość komentowania jest wyłączona.