PROJEKT: Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. „Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej”

Termin realizacji:

10 października 2015 roku

Cel:

Logopedia zmienia się na naszych oczach. Jesteśmy świadkami zmian cywilizacyjnych, które wpływają na warunki rozwoju mowy. Stąd aktualne staje się pytanie, czy i w jaki sposób logopedia jest w stanie sprostać wyzwaniom w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń mowy. Celem konferencji było zatem poznanie i upowszechnienie wiedzy na temat współczesnych tendencji dotyczących diagnozy i terapii logopedycznej.

Grupa odbiorców:

Grono uczestników konferencji było zróżnicowane – projekt skierowany był do wszystkich osób, które zainteresowane są poznaniem nowych tendencji w diagnozie i terapii logopedycznej: naukowców, lekarzy, praktyków-logopedów, nauczycieli, rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Otwarta formuła konferencji oraz jej międzynarodowy charakter umożliwił udział w konferencji osobom z całej Polski oraz z zagranicy.

Zadanie:

W ramach zadania zorganizowane zostały wykłady mistrzowskie wybitnych logopedów z Rosji, Czech, Polski i Stanów Zjednoczonych, a także sesje panelowe i posterowe. Zrealizowano również 5 warsztatów, których uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności w następujących zakresach tematycznych:

  1. Komunikacja osób po urazach czaszkowo-mózgowych.
  2. Analityczna i syntetyczna strategia wywoływania głosek.
  3. Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym – od czego zacząć?
  4. Debiut terapeutyczny logopedy i seniora – propozycje ćwiczeń we wczesnej interwencji terapeutycznej pacjentów w wieku starszym.
  5. Logopedyczne aspekty diagnozy i terapii szczękościsku.

Mając na uwadze znaczenie nowych mediów w promowaniu tak istotnych wydarzeń naukowo-badawczych prowadziliśmy kampanię informacyjną i promocyjną na temat konferencji poprzez strony internetowe (Fundacji oraz Instytutu Języka Polskiego), powstała również strona internetowa zadania: konferencjalogopedyczna.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.