PROJEKT: „E- nauka w nowej formie”

Walka ze stresem, dysleksja, język polski, edukacja dla bezpieczeństwa, dekoracja, reklama, kreatywne myślenie oraz fotografia w ramach w projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie „E- nauka w nowej formie”

Termin realizacji:

luty- październik 2015 roku

Cel:

Wzmocnienie potencjału młodych ludzi dzięki przeprowadzeniu 966 godzin zajęć z uczniami dwu Zespołów Szkół Ogólnokształcących z Rudy Śląskiej.

Grupa odbiorców:

Odbiorcami zadania są uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rudzie Śląskiej.

Zadanie:

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie 966 godzin zajęć w ramach w projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie „E- nauka w nowej formie”, a mianowicie: 96 godzin walki ze stresem, 60 godzin dysleksji, 540 godzin języka polskiego, 150 edukacji dla bezpieczeństwa, dekoracji i reklamy oraz 60 godzin kreatywnego myślenia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.