PROJEKT: Budżet obywatelski w Chorzowie

Termin realizacji:

kwiecień – lipiec 2015

Cel:

Ważnym elementem wzmacniania wspólnoty lokalnej jest zachęcanie mieszkańców do aktywności obywatelskiej. Nasz projekt w pełni odpowiadał temu założeniu, bowiem poprzez działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne zakładał włączenie obywateli w proces współtworzenia polityki miejskiej. Naszym celem była popularyzacja wiedzy na temat budżetu obywatelskiego, zwanego też partycypacyjnym. Jesteśmy przekonani, że dzięki tym działaniom nastąpiło zwiększenie zadowolenia z usług publicznych, a mieszkańcy i ich organizacje będą teraz mogli aktywnie włączyć się w rozwiązywanie lokalnych problemów.

Grupa odbiorców: mieszkańcy Chorzowa

Działania w ramach zadania kierowaliśmy do wszystkich mieszkańców miasta Chorzów. Do udziału zaprosiliśmy wszystkich chętnych zainteresowanych poznaniem lub pogłębieniem wiedzy z zakresu aktywności obywatelskiej oraz budżetu partycypacyjnego.

Zadania:

Nasze zadanie zakładało szeroko zakrojoną kampanię promocyjną, edukacyjną i informacyjną, w skład której weszły następujące działania:
1) spotkania i warsztaty dla mieszkańców;
2) uruchomienie i obsługa punktu informacyjnego;
3) kampanię w mediach lokalnych oraz bezpośrednio wśród mieszkańców.

W ramach zadania odbyły się otwarte szkolenia i warsztaty dla mieszkańców Chorzowa, podczas których przedstawiona została idea budżetu partycypacyjnego, zaprezentowane przykłady dobrych praktyk realizacji budżetu z poprzednich lat działalności budżetu, a mieszkańcy dowiedzieli się, jak działa budżet w innych miastach. Część warsztatowa poświęcona została na zapoznanie uczestników z zasadami budżetu oraz pracę nad wnioskiem. Pod okiem ekspertów mieszkańcy mogli zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności do stworzenia swoich projektów, będących odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności.

Zapewniliśmy także regularne wsparcie mieszkańcom, którzy chcieli wziąć udział w tworzeniu budżetu – dział będzie punkt informacyjny, w którym każdy zainteresowany mógł uzyskać wszystkie informacje na temat budżetu obywatelskiego oraz zasięgnąć porady, jak wypełnić wniosek. Nasz punkt informacyjny to miejsce, gdzie można było otrzymać niezbędne formularze, wnioski i instrukcje. Podczas trwania projektu czekaliśmy na wszystkich zainteresowanych w biurze, które mieściło się w Chorzowskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Także działania promocyjne i informacyjne kierowaliśmy do szerokiego grona odbiorców – plakaty i ulotki dotyczące budżetu obywatelskiego umieszczone zostały w ogólnodostępnych miejscach takich jak miejskie instytucje użyteczności publicznej, słupy ogłoszeniowe czy punkty usługowe. Jako, że informacja o budżecie adresowana jest do każdego mieszkańca Chorzowa, ulotki i plakaty umieszczone zostały także na terenie wspólnot mieszkaniowych. Mając na uwadze znaczenie nowych mediów, szczególnie mediów społecznościowych, prowadziliśmy kampanię informacyjną poprzez strony internetowe (Fundacji oraz Urzędu Miasta Chorzów), powstanie również profil zadania w mediach społecznościowych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.