PROJEKT: Brawo polski! realizowany w ramach programu Ojczysty – dodaj do ulubionych

Termin realizacji:

luty-listopad 2016

 

Cel:

Zadanie będzie polegało na wyprodukowaniu i wyemitowaniu 12 odcinków programu edukacyjnokulturalnego pt. Brawo polski! Celem zadania jest, w sposób przystępny i akceptowalny dla zróżnicowanych społecznie i demograficznie odbiorców, podniesienie kompetencji komunikacyjnych użytkowników polszczyzny oraz kształtowanie świadomych postaw wobec języka. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

Cele szczegółowe:

a) zwiększenie kompetencji językowej oraz sprawności komunikacyjnej użytkowników polszczyzny poprzez wyprodukowanie i wyemitowanie 20 odcinków krótkiego programu edukacyjno-kulturalnego;

b) kształtowanie postaw tolerancji i otwartości poprzez zaangażowanie w popularyzację wiedzy o języku obcokrajowców

Grupa odbiorców:

Zadanie kierujemy do szerokiego kręgu odbiorców, a jest to możliwe dzięki wykorzystaniu zróżnicowanych dróg rozpowszechniania programu edukacyjnokulturalnego będącego przedmiotem zadania.

Zadanie:

Zadanie będzie realizowane od 1 lutego do 15 listopada 2016 roku i będzie polegało na wyprodukowaniu i wyemitowaniu 12 odcinków programu edukacyjnokulturalnego pt. Brawo polski! Celem zadania jest wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych i podniesienie wiedzy językowej użytkowników polszczyzny oraz kształtowanie świadomych postaw wobec języka. Każdy odcinek programu dotyczyć będzie kilku problemów komunikacyjnych (np. w zakresie etykiety językowej, społecznych uwarunkowań użycia kodu językowego, itd.). Emisja odcinków programu odbywać się będzie na antenie TVP Katowice oraz w Internecie.

 

 

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty – dodaj do ulubionych” .

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.