Program konferencji obywatelskiej

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji pn. Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne, którą przygotowujemy wspólnie z Instytutem Języka Polskiego, Katedrą Dydaktyki Języka i Kultury Polskiej, WOM Katowice, Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Stowarzyszeniem Pro Silesia. Spotkanie odbędzie się w dniach  8-9 czerwca 2018 roku w Katowicach (ul. Uniwersytecka 4). Do udziału w konferencji w charakterze słuchaczy (dyskutantów) zapraszamy zarówno przedstawicieli środowiska akademickiego, nauczycieli, studentów, jak i pracowników samorządowych oraz członków organizacji pozarządowych. Konferencja jest adresowana ponadto do wszystkich zainteresowanych wymianą doświadczeń, które koncentrują się wokół problemu partycypacji obywatelskiej.

Informujemy również, że udział w konferencji jest bezpłatny. Planujemy jednak przygotować dla wszystkich uczestników konferencji imienne certyfikaty potwierdzające udział w tym popularno-naukowym wydarzeniu, dlatego prosimy zainteresowanych o oficjalne zgłoszenie swojego udziału w konferencji przez program rejestracyjny dostępny na stronie: http://www.ijp.us.edu.pl/?page_id=5776&lang=pl (należy kliknąć w czerwony napis REJESTRACJA, a później wprowadzić dane wedle podanych wskazówek).

Przedstawicielom Młodzieżowych Rad Miast Województwa Śląskiego oraz Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego proponujemy warsztaty z dr. Tomaszem Słupikiem oraz dr Krystianem Dudkiem (sesja została przygotowana specjalnie z myślą o Państwie, mamy nadzieję, że zyska Państwa zainteresowanie).

Termin zgłaszania chęci udziału w konferencji upływa 31 maja 2018 roku. W przypadku  dodatkowych pytań prosimy pisać na adres: konferencjaobywatelska@gmail.com

Program konferencji znaleźć można także tutaj.