WNIOSEK DOT. WSPARCIA MRM

Po wielu tygodniach konsultacji i pracy udało nam się złożyć wniosek do „dużego FIO”. Od pewnego czasu przyglądamy się młodzieżowym radom miejskim w woj. śląskim. Młodzieżowe Rady Miejskie to organizacje działające w wielu miejscowościach na terenie naszego województwa. Przeprowadzony przez nas wstępny monitoring  tych rad dowodzi, że organizacje te  są w wielu przypadkach niesamodzielne, a ich działalność w większości przypadków mija się z celami zapisanymi w statutach.

Tym samym wpływ młodzieży działającej w radach na polityki lokalne jest minimalny, a jej głos nie jest brany pod uwagę przy realizacji lokalnych projektów społecznych. Do przyczyn takiego stanu rzeczy zaliczyć można m.in. brak liderów wśród młodzieży, szybki spadek aktywności członków rad, niski poziom wiedzy na temat sposobów partycypacji w procesach społecznych, konsultacji społecznych i samej działalności rad, wreszcie niedopuszczanie młodzieży do udziału w konsultacjach wdrażanych przez samorządy projektów społecznych. Celem naszego projektu jest zatem włączenie młodzieży w efektywne procesy decyzyjne dotyczące ich lokalnych społeczności i realny wpływ na kształtowanie polityk lokalnych. Młodzi ludzie wezmą udział w dwóch eksperckich wydarzeniach: konferencja „Społeczeństwo obywatelskie – edukacja, wartości, style komunikacyjne” oraz w „Konwencie Młodzieżowych Rad Miejskich”, podczas których będą mieli okazję spotkać się z ekspertami zajmującymi się społeczeństwem obywatelskim i decydentami – radnymi samorządowymi. Podczas wydarzeń zostanie stworzona przestrzeń do wymiany doświadczeń, wzajemnej inspiracji oraz transferu wiedzy pomiędzy młodzieżą i przedstawicielami różnych środowisk oraz osobami mającymi wpływ na lokalne procesy społeczne. Trzymamy kciuki, żeby projekt zyskał uznanie oceniających!