WESPRZYJ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ

Darczyńcy

Fundacja AGERE AUDE, jako organizacja społeczna prowadzi działalność nieodpłatną. Konieczne są jednak środki (materialne i finansowe), które pozwalają na realizację projektów i inicjatyw. Środki te pozyskujemy głównie z grantów i dotacji celowych oraz współpracy z darczyńcami.

Każdy darczyńca – indywidualny lub instytucjonalny, może również zaangażować się w realizację działań Fundacji, które wspiera.

Dla wielu firm i instytucji wspieranie działań prospołecznych organizacji pozarządowych to realizacja misji w obszarze CSR. To współpraca, która niesie obustronne korzyści na rzecz dobra wspólnego. 

Jeżeli Twoja firma, instytucja lub Ty sam chcesz wesprzeć Fundację, możesz wybrać następujące obszary naszej działalności:

  1. Społeczeństwo obywatelskie
  2. Przeciwdziałanie wykluczeniu
  3. Edukacja

Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude
ul. Żołnierzy Września 73/6 41-500 Chorzów
Nr konta: 54 1050 1243 1000 0090 3044 0094 (ING Bank Śląski)
Tytuł: Darowizna

 

Accessibility