V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna: „Logopedia w teorii i praktyce”

W dniach 16–17 września 2017 roku w chorzowskim Śląskim Międzynarodowym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca logopedii w teorii i praktyce. Tegoroczna edycja objęła szereg wydarzeń towarzyszących, m.in. edukacyjno-społeczny panel oraz logopedyczny piknik. Celem projektu była dyskusja nt. zaburzeń mowy, a także spotkanie logopedycznej teorii i praktyki. Więcej szczegółów…

nr wniosku: 897/P-DUN/2017

źródło dofinansowania: Działalność Upowszechniająca Naukę, środki Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

termin realizacji: 16-17 września 2017 roku

cel projektu: podjęcie rozważań dotyczących teoretycznych podstaw diagnozy i terapii logopedycznej, a także dokonanie rewizji praktycznych rozwiązań stosowanych podczas postępowania logopedycznego. Uznając tezę, że praktyka jest punktem wyjścia i inspiracją dla badań naukowych podczas konferencji zaprezentowano najnowsze wyniki działalności naukowej logopedów, językoznawców i lekarzy. Celem projektu była także popularyzacja różnorodnych rozwiązań praktycznych, które czerpią z naukowych teorii i koncepcji.

grupa odbiorców: referenci oraz słuchacze, ok. 200 osób uczestniczących biernie i czynnie, wykłady prowadzone przez 13 gości specjalnych.

Serdecznie zapraszamy na stronę konferencji.

Accessibility