Społeczeństwo obywatelskie


CZYM SIĘ ZAJMUJEMY W TYM OBSZARZE?

„Sztuka stowarzyszania się jest najmocniejszą podstawą społeczeństwa obywatelskiego”

Alexis de Tocqueville  Francuski myśliciel i polityk (XIX w.)

Demokracja to najtrudniejsza forma rządów. Wymaga świadomego zaangażowania zarówno obywateli, jak i wybranych przez nich delegatów – rządzących. Tylko kiedy rządzący dają swobodę obywatelom w podejmowaniu decyzji, nie zawłaszczając całej władzy dla siebie, a obywatele wykorzystują tę możliwość i aktywnie współuczestniczą w procesach państwowotwórczych demokracja sprawdza się jako ustrój.

Od początku istnienia Fundacja Agere Aude zajmuje się propagowaniem i promowaniem wśród młodych Polaków wartości społeczeństwa obywatelskiego, czyli uczciwości, prawdomówności, tolerancji, bezstronności i odpowiedzialności za słowa i czyny.

Uczy krytycznego interpretowania rzeczywistości, szczególnie tej wirtualnej i poznawczego dystansu do informacji. Namawia do stowarzyszania się w działaniu, bo w ten sposób skutecznie osiąga się wspólne cele i buduje społeczeństwo coraz bardziej obywatelskie, czyli świadome swoich wartości i odporne na populistyczną narrację świata polityki i manipulacje mediów.

WYBRANE DZIAŁANIA:

Konferencja „Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne”

Projekt „Partycypacja w demokracji”

Biuro Aktywności Obywatelskiej

„Ścieżka energii”

Budżet Partycypacyjny w Chorzowie

Działajmy razem – konkurs wiedzy o budżecie obywatelskim

Debata oksfordzka

Brawo polski – popularyzacja polszczyzny z udziałem mieszkańców, młodzieży, dzieci oraz obcokrajowców

Przedszkole z legendą – cykl działań promujących czytelnictwo i budowanie wspólnot tożsamościowych

 

 

Accessibility