PROJEKT: Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne

W dniach 8-9 czerwca 2018 roku w budynku Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach Fundacja Agere Aude wraz z Instytutem Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej i Katedrą Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej zorganizowała ogólnopolską konferencję naukową pt. Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne. Wydarzenie dotyczyło dyskusji na temat budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz filozofii edukacji, podczas którego odbyły się również wykłady eksperckie oraz sesje referatowe i posterowe.

termin realizacji: 8-9 czerwca 2018 r.

cel projektu: budowanie świadomości obywatelskiej, wszechstronna humanistyczna refleksja nad ideą społeczeństwa obywatelskiego.

grupa odbiorców projektu: przedstawiciele środowiska akademickiego, nauczyciele, studenci, pracownicy organizacji samorządowych oraz członkowie organizacji pozarządowych.

Rezultatem projektu jest multimedialna publikacja pn. Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne, która jest dostępna na stronie www.spoleczenstwoobywatelskie.edu.pl

Wydarzenie zostało zorganizowane także przy współpracy ze Stowarzyszeniem Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”, Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.

Accessibility