Projekt: Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej

10 października 2015 roku Fundacja zorganizowała międzynarodową konferencję logopedyczną, której celem było poznanie i upowszechnienie wiedzy na temat współczesnych tendencji dotyczących diagnozy i terapii logopedycznej. W konferencji wzięli udział eksperci, logopedzi i naukowcy nie tylko z Polski, ale także z Czech, Rosji, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Efektem zorganizowania konferencji są świadome działania podejmowane przez specjalistów w obszarze wczesnej interwencji logopedycznej, diagnozy i terapii zaburzeń mowy u pacjentów z różnymi dysfunkcjami, a także rzeczowa współpraca wielospecjalistyczna.

W ramach zadania zorganizowane zostały wykłady mistrzowskie wybitnych logopedów z Rosji, Czech, Polski i Stanów Zjednoczonych, a także sesje panelowe i posterowe. Zrealizowano również 5 warsztatów, których uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności w następujących zakresach tematycznych:

  1. Komunikacja osób po urazach czaszkowo-mózgowych.
  2. Analityczna i syntetyczna strategia wywoływania głosek.
  3. Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym – od czego zacząć?
  4. Debiut terapeutyczny logopedy i seniora – propozycje ćwiczeń we wczesnej interwencji terapeutycznej pacjentów w wieku starszym.
  5. Logopedyczne aspekty diagnozy i terapii szczękościsku.

Więcej informacji znaleźć można tutaj.

cel projektu: poznanie i rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej współczesnych tendencji w diagnozie i terapii logopedycznej.

grupa odbiorców: logopedzi, językoznawcy, naukowcy, nauczyciele, rodzice osób z zaburzeniami mowy, lekarze.

Accessibility