Projekt: Labirynty Komunikacji

27 sierpnia 2016 roku odbyła się kampania edukacyjno-społeczna Labirynty Komunikacji, w ramach której zorganizowano sobotni panel dyskusyjny, Ogólnopolski Zjazd Osób Jąkających się, a także otwarte spotkania dla dzieci jąkających się oraz dla ich rodziców. Celem panelu było upowszechnienie wiedzy nt. barier w komunikowaniu i skutecznego ich pokonywania.

Panel rozpoczęło powitanie przez organizatorki wydarzenia Aleksandrę Weber, Barbarę Matuszczyk i Małgorzatę Grzonkę prelegentów oraz słuchaczy. Podczas spotkania uczestnicy mogli dowiedzieć się, jakie są właściwe postawy wobec osób jąkających się, jak zapobiegać wadom wymowy i dlaczego ważna w życiu małego dziecka jest pionizacja języka, jak sprawić, żeby dzieci pokochały czytanie. Uczestnicy mogli zapoznać się z wynikami badań dotyczącymi barier komunikacji w szkolnictwie wyższym, oraz próbą opisu języka migowego.

Prelegentami byli: ks. prałat Władysław Basista (Uniwersytet Śląski), dr Joanna Trzaskalik (GWSH, PTL), dr Agnieszka Skorupa (Uniwersytet Śląski), dr Łucja Skrzypiec (Centrum Logopedyczne),  ks. Łukasz Pasuto.

termin realizacji: 27 sierpnia 2016 roku

cel projektu: upowszechnienie wiedzy nt. barier w komunikowaniu i sposobów skutecznego ich pokonywania.

grupa odbiorców: osoby zainteresowane barierami w komunikowaniu, osoby jąkające się, nauczyciele, pedagodzy, rodzice dzieci i młodzieży przejawiającej zaburzenia komunikacyjne.

Accessibility