PROJEKT: Indiańska wioska dobrej komunikacji

Zrealizowany przez Fundację projekt miał miejsce 15 września 2017 roku w ogrodach Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Polegał on na zorganizowaniu pikniku rodzinnego, którego tematem przewodnim byli Indianie oraz dobra komunikacja.

Dzieci miały możliwość wzięcia udziału w wielu atrakcjach m.in. edukacyjnej grze terenowej Indiańska wioska dobrej komunikacji, dmuchanych zjeżdżalniach, malowaniu totemów, przebraniu za prawdziwego Indianina, występach oraz pokazach. Na uczestników, którzy przedstawili zaliczoną kartę z gry terenowej, czekał słodki poczęstunek oraz loteria nagród.

termin realizacji: 15 września 2017 r.

cel projektu: wzmacnianie świadomości prawidłowej komunikacji u najmłodszych użytkowników języka

grupa odbiorców: dzieci okolicznych przedszkoli i szkół wraz z rodzinami.

Accessibility