Projekt: ,,E – nauka w nowej formie”

Projekt zrealizowany przez Fundację, polegał na przeprowadzeniu  966 godzin zajęć, przeznaczonych dla uczniów szkół ogólnokształcących w Rudzie Śląskiej, które dotyczyły tematyki walki ze stresem (96 godzin), dysleksji (60 godzin), języka polskiego (540 godzin), edukacji dla bezpieczeństwa, dekoracji i reklamy(150 godzin) oraz kreatywnego myślenia (60 godzin). Miały one na celu uświadomienie i rozwój potencjału uczniów. Zajęcia odbywały się od lutego do października 2015 roku.

nr wniosku: UDA-POKL.09.01.02-24-108/14-00

źródło dofinansowania:  Środki Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie „E – nauka w nowej formie.’’

termin realizacji: luty – październik 2015 r.

cel : wzmocnienie potencjału młodych odbiorców, dzięki przeprowadzeniu 966 godzin zajęć z uczniami dwu Zespołów Szkół Ogólnokształcących z Rudy  Śląskiej.

grupa odbiorców:  uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 2 w Rudzie Śląskiej.

 

 

Accessibility