PROJEKT: Działajmy razem – konkurs z wiedzy o budżecie obywatelskim dla uczniów klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie

Zrealizowany przez Fundację projekt miał miejsce w maju 2015 r.,  był złożony z dwóch części i dotyczył najmłodszej grupy odbiorców – uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Chorzowie. Jego główną ideą była popularyzacja wiedzy na temat budżetu obywatelskiego. 

termin realizacji: maj 2015 r.

nr wniosku:

źródło dofinansowania:

cele projektu: popularyzacja wiedzy o idei budżetu obywatelskiego, promowanie udziału w 3. Budżecie Obywatelskim w 2015 r. oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie wśród najmłodszych obywateli Chorzowa

grupa odbiorców: uczniowie klas IV- VI Szkoły Podstawowej w Chorzowie

opis szczegółowy:

Pierwsza część projektu dotyczyła prelekcji. Dzieci zostały zaznajomione z pojęciem budżetu obywatelskiego, pokazano im, na co można przeznaczyć fundusze, a także w jaki sposób wypełnić wniosek i ankietę. Druga część projektu  pozwoliła uczniom wykorzystać teorię w praktyce. Ogłoszono dwuetapowy konkurs pod nazwą ,,Działajmy razem” . Uczniowie mieli za zadanie stworzenie pracy na temat budżetu obywatelskiego w dowolnej technice i ilości. Następnie wyniki pracy uczniów umieszczono w prezentacji multimedialnej, która została poddana ocenie jury. Na stronie fundacji Agere Aude został zamieszczony regulamin konkursu, a także zapewniono opiekuna, by mógł odpowiedzieć na pytania i wątpliwości. Wygranych w konkursie wybrała komisja składająca się z przedstawicieli Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude oraz ze Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie. Nagrodą było wyjście zwycięzców do kina oraz poczęstunek( popcorn podczas seansu lub pizza po jego zakończeniu Wyniki konkursu ogłoszone zostały podczas szkolnego pikniku przy SP nr 15 w Chorzowie w piątek 29 maja 2015 r., gdzie zwycięska klasa otrzymała nagrodę.

        

 

Accessibility