Projekt: Budżet Partycypacyjny w Chorzowie

W ramach działań partycypacyjnych zorganizowano spotkanie i warsztaty z zakresu budżetu obywatelskiego dla mieszkańców, uruchomiono punkt informacyjny oraz zorganizowano kampanię w mediach lokalnych, a także bezpośrednio wśród mieszkańców. Celem projektu było włączenie obywateli w proces współtworzenia polityki miejskiej.

W ramach zadania odbyły się otwarte szkolenia i warsztaty dla mieszkańców Chorzowa, podczas których przedstawiona została idea budżetu partycypacyjnego, zaprezentowane przykłady dobrych praktyk realizacji budżetu z poprzednich lat działalności budżetu, a mieszkańcy dowiedzieli się, jak działa budżet w innych miastach. Część warsztatowa poświęcona została na zapoznanie uczestników z zasadami budżetu oraz pracę nad wnioskiem. Pod okiem ekspertów mieszkańcy mogli zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności do stworzenia swoich projektów, będących odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności.

Zapewniono także regularne wsparcie mieszkańcom, którzy chcieli wziąć udział w tworzeniu budżetu – działał również punkt informacyjny, w którym każdy zainteresowany mógł uzyskać wszystkie informacje na temat budżetu obywatelskiego oraz zasięgnąć porady, jak wypełnić wniosek.

źródło dofinansowania: mały grant UM Chorzów

termin realizacji: kwiecień – lipiec 2015 rok

cel projektu: popularyzacja wiedzy na temat budżetu obywatelskiego, zwanego też partycypacyjnym. Dzięki tym działaniom nastąpiło zwiększenie zadowolenia z usług publicznych, a mieszkańcy i ich organizacje będą teraz mogli aktywnie włączyć się w rozwiązywanie lokalnych problemów.

grupa odbiorców: działania w ramach zadania kierowano do wszystkich mieszkańców miasta Chorzów. Do udziału zaproszono wszystkich chętnych zainteresowanych poznaniem lub pogłębieniem wiedzy z zakresu aktywności obywatelskiej oraz budżetu partycypacyjnego.

Accessibility