Renata Polończyk-Bociąga

 

Członkini Zarządu, specjalistka ds. inicjatyw społecznych

r.polonczyk-bociaga@agereaude.pl

na ludziach zna się jak mało kto. Nieprzeciętnie wyczulona na punkcie krzywdy, empatyczna i z chęcią podejmująca nowe wyzwania. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim. Świetny psycholog, interwent kryzysowy, a także psychoterapeuta systemowy. Od wielu lat pracuje terapeutycznie z ludźmi doświadczającymi kryzysów o różnorakiej naturze. W swojej pracy szczególną uwagę poświęca komunikacji, jej roli we wchodzeniu i wychodzeniu z sytuacji trudnych, indywidualnym wzorcom mówienia i słuchania, spójności przekazywanych komunikatów. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą,  prowadząc szkolenia i warsztaty z obszaru komunikacji oraz szeroko rozumianej interwencji kryzysowej, od 2012 wykładowca Uniwersytetu Śląskiego. Prywatnie zdeklarowana snowboardzistka i wielbicielka gry scrabble.

Accessibility