Projekty dofinansowane z różnych źródeł

V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Logopedia w teorii i praktyce”

Celem konferencji była naukowa dyskusja na temat zaburzeń mowy, a także spotkanie logopedycznej teorii i praktyki. Podjęto rozważania dotyczące teoretycznych podstaw diagnozy i terapii logopedycznej, a także dokonać rewizji praktycznych rozwiązań stosowanych podczas postępowania logopedycznego. Uznając tezę, że praktyka jest punktem wyjścia i inspiracją dla badań naukowych prezentowano najnowsze wyniki działalności naukowej logopedów, językoznawców i lekarzy. Celem wydarzenia było także popularyzowanie różnorodnych rozwiązań praktycznych, które czerpią z naukowych teorii i koncepcji. Czytaj więcej


Przedszkole z legendą – cykl działań promujących czytelnictwo i budowanie wspólnot tożsamościowych

Głównym celem inicjatywy jest promowanie czytelnictwa u dzieci już w pierwszych etapach ich rozwoju (wiek przedszkolny 5-6 lat) oraz budowanie wspólnot tożsamościowych. Dzieci z 10 przedszkoli uczestniczyły w warsztatach kreatywnych (czytelniczych i plastycznych), a także pod okiem specjalistów (m.in. psychologów czy pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego) przygotowały legendę założycielską swojego przedszkola. Podczas zajęć czytelniczych dzieci poznały wybrane polskie legendy. Czytaj więcej


Szkoła nie tylko dla Einsteina (partnerstwo)

cel projektu: W ramach dodatkowych zajęć z języków obcych, matematyki i przedmiotów przyrodniczych uczniowie gimnazjum mogli poszerzyć wiedzę i rozwijać swoje pasje. Zajęcia pozwoliły również wyrównywać szanse uczniów z trudnościami edukacyjnymi (zajęcia wyrównawcze) oraz adaptacyjnymi (zajęcia pedagogiczne). W ramach działań podjętych w projekcie każdy gimnazjalista mógł skorzystać z indywidualnych konsultacji z pedagogiem. Czytaj więcej


Partycypacja w demokracji

Projekt jest odpowiedzią na problem, jakim jest niski poziom wiedzy młodzieży z zakresu możliwości udziału w życiu politycznym. Celem projektu jest edukacja nt. budżetu partycypacyjnego poprzez przeprowadzenie debat i spotkań młodzieży z decydentami i ekspertami. Projekt ma zwiększyć udział młodych ludzi w życiu publicznym i zwiększyć poczucie sprawczości wśród młodzieży. Spotkania mają prowadzić również do polepszenia sytuacji młodzieży o „mniejszych szansach”. Czytaj więcej


Więcej niż obraz – poczuj malarstwo wszystkimi zmysłami

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do dóbr kultury narodowej mieszkańcom obszarów oddalonych od ośrodków kulturalnych dzięki organizacji mobilnej wystawy malarstwa polskiego; wystawa zaprezentowana została w 2 ośrodkach kultury. Elementem zadania była także strona internetowa, na której umieszczone zostały prace plastyczne inspirowane wystawą oraz wielozmysłowym doświadczeniem sztuki. Strona internetowa jest także miejscem, w którym zamieszczone zostały relacje z wernisaży oraz polisensorycznych lekcji muzealnych. Zapraszamy na stronę internetową naszego projektu tutaj. Czytaj więcej


Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna
„Zaburzenia płynności mowy”. Edycja II

Konferencję zaplanowano jako dwudniowe wydarzenie naukowe, które każdego dnia rozpoczynało się tłumaczonymi symultanicznie wykładami gości specjalnych (z Polski, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Izraela). W godzinach popołudniowych wszyscy uczestnicy konferencji mogli uczestniczyć spotkaniach sekcyjnych, tłumaczonych symultanicznie lub konsekutywnie. Zaplanowano także sesje posterowe oraz sesje seminaryjne i warsztatowe, które pozwoliły uczestniczącym w konferencji logopedom poszerzyć kwalifikacje dzięki udziałowi w zajęciach praktycznych prowadzanych przez wybitnych specjalistów. Czytaj więcej


Brawo polski! – edukacyjno-kulturalna audycja telewizyjna

Celem było wyprodukowanie i wyemitowanie 12 odcinków programu edukacyjno-kulturalnego pt. Brawo polski! Celem zadania było wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych i podniesienie wiedzy językowej użytkowników polszczyzny oraz kształtowanie świadomych postaw wobec języka. Każdy odcinek programu dotyczył kilku problemów komunikacyjnych (np. w zakresie etykiety językowej, społecznych uwarunkowań użycia kodu językowego, itd.). Emisja odcinków programu odbywała się na antenie TVP Katowice oraz w Internecie. Odcinki można zobaczyć na naszym kanale na YouTube. Czytaj więcej


E-nauka w nowej formie (partnerstwo)

Wzmocnienie potencjału młodych ludzi dzięki przeprowadzeniu 966 godzin zajęć z uczniami dwu Zespołów Szkół Ogólnokształcących z Rudy Śląskiej. Walka ze stresem, dysleksja, język polski, edukacja dla bezpieczeństwa, dekoracja, reklama, kreatywne myślenie oraz fotografia w ramach w projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie „E- nauka w nowej formie”. Odbiorcami zadania byli uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rudzie Śląskiej. Czytaj więcej


Odważ się działać – miasto (w rękach) mieszkańców

Bezpośrednimi odbiorcami projektu byli członkowie Fundacji oraz współpracujący z nami wolontariusze, którzy dzięki stworzeniu i wyposażeniu biura mogą aktywnie działać na rzecz społeczności lokalnej. Zaplanowane działania wpłynęły bezpośrednio na wzmocnienie potencjału Fundacji – zwiększony został zasięg oddziaływania Fundacji i stworzona została przestrzeń (wyposażone biuro) do kontaktu z mieszkańcami Chorzowa oraz do działań popularyzujących aktywność obywatelską. Pośrednio odbiorcami projektu są także mieszkańcy 7 dzielnic miasta Chorzów, którzy mogą skorzystać z pomocy i wsparcia dot. pisania wniosków, podań i innych pism skierowanych do instytucji miejskich. Czytaj więcej


Gra miejska „150 tajemnic Nikiszowca”

„150 tajemnic Nikiszowca” to wydarzenie artystyczne w formie gry miejskiej, które poprzez wykorzystanie przestrzeni miejskiej miało promować odkrywanie dziedzictwa regionu oraz lokalnej tradycji kulturowej. Nikiszowiec jest jednym z najsłynniejszych a zarazem najpiękniejszych osiedli Katowic. Jego niecodzienna topografia tworzy idealną przestrzeń do przeprowadzenia gry miejskiej. Każda gra pozwoliła uczestnikom poznać bliżej historię regionu, tradycje kulturalne i społeczne, gwarę a także śląskie smaki. Gra miała charakter kulturalno-edukacyjny. Edukacja przybrała nie tylko charakter naukowy, ale również społeczny. Czytaj więcej


Budżet obywatelski w Chorzowie

Ważnym elementem wzmacniania wspólnoty lokalnej jest zachęcanie mieszkańców do aktywności obywatelskiej. Nasz projekt w pełni odpowiadał temu założeniu, bowiem poprzez działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne zakładał włączenie obywateli w proces współtworzenia polityki miejskiej. Naszym celem była popularyzacja wiedzy na temat budżetu obywatelskiego, zwanego też partycypacyjnym. Jesteśmy przekonani, że dzięki tym działaniom nastąpiło zwiększenie zadowolenia z usług publicznych, a mieszkańcy i ich organizacje będą teraz mogli aktywnie włączyć się w rozwiązywanie lokalnych problemów. Czytaj więcej

 

Accessibility