Monika Pacukiewicz

lektorka polskiego jako obcego. Obecnie na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczy na Akademii Agrarnej w Połtawie na Ukrainie. Wcześniej przez cztery lata prowadziła zajęcia z polskiego na Uniwersytecie Języków Obcych w Baku w Azerbejdżanie oraz tamtejszej filii Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego. Po lekcjach organizuje dla swoich uczniów pokazy polskich filmów, czyta ze studentami Szymborską, gotuje z nimi żurek. W ramach wymiany od swych studentów uczy się o kulturze, przyzwyczajeniach i problemach krajów, w których aktualnie pracuje. Z fundacją Agere Aude chciałaby choć drobną część tych problemów rozwiązać. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i studiów podyplomowych z nauczania kultury i języka polskiego jako obcego. Członkini jednej z komisji państwowego egzaminu certyfikacyjnego z języka polskiego jako obcego. Wcześniej przez ponad dekadę pracowała jako dziennikarka i redaktor w najważniejszych śląskich gazetach.

Accessibility