dr Marta Margiel

niezwykle aktywna społecznie i zawodowo specjalistka z zakresu pisania i realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł. Wiedzę i doświadczenie zdobyła dzięki uczestnictwu w licznych szkoleniach dotyczących m.in. funduszy strukturalnych, programów europejskich, zarządzania projektem, ewaluacji a także stażu dla liderów organizacji młodzieżowych organizowanego przez Radę Europy we współpracy z l’Université des Sciences Humaines.  Jest również doktorem nauk humanistycznych, absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim i politologii w prestiżowej placówce – Międzynarodowej Szkole Nauk Politycznych (Ecole Internationale des Sciences Politiques) oraz, co szczególnie warte nadmienienia, laureatką międzynarodowego konkursu „Envie d’agir” organizowanego przez l’Office franco-québecois pour la Jeunesse. Od kilkunastu lat zajmuje się przygotowaniem, koordynacją i ekspercką oceną projektów, wśród nich ponadnarodowych przedsięwzięć np. w ramach Programu Erasmus+. Pracuje na Uniwersytecie Śląskim, aktualnie kieruje Biurem Rozwoju w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Interesuje ją ewaluacja działań społecznych i edukacyjnych, a także kształcenie pozaformalne. Uwielbia bieszczadzkie „cudne manowce” i las o każdej porze roku.

Accessibility