Logopedia

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY W TYM OBSZARZE?

Znajomość różnej natury barier komunikacyjnych (biologicznych, psychologicznych, kulturowych czy pokoleniowych) i umiejętne ich niwelowanie jest dziś kompetencją konieczną. Tylko dzięki eliminowaniu lub oswajaniu tych barier budujemy płaszczyznę głębokiego rozumienia siebie nawzajem.

Działania Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego na rzecz sprawnej i poprawnej komunikacji przybierają różne formy. Organizujemy międzynarodowe spotkania naukowe, dzięki którym upowszechniamy najnowszą wiedzę na temat diagnozowania i terapii logopedycznej.  Zapraszamy przedstawicieli lokalnych społeczności na bezpłatne wydarzenia edukacyjne, takie jak logopedyczne pikniki rodzinne czy panele dyskusyjne kierowane przede wszystkim do osób borykających się na co dzień z zaburzeniami mowy i ich najbliższych.

Prawdziwe wspólnoty budują się w dialogu pozbawionym barier.

WYBRANE DZIAŁANIA:

Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka” Edycja III (2018)

V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Logopedia w teorii i praktyce” (2017)

Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka” Edycja II (2016)

Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. „Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej” (2015)

Wydarzenia edukacyjno-społeczne  kierowane zarówno do specjalistów, jaki osób zmagających się z zaburzeniami mowy i ich rodzin, a mianowicie:

Ogólnopolskie Logopedyczne Seminarium Naukowe

Świat, który rozumie jąkanie – otwarte seminarium logopedyczne

Piknik rodzinny pod nazwą INDIAŃSKA WIOSKA DOBREJ KOMUNIKACJI

Accessibility