Humanistyka cyfrowa

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY W TYM OBSZARZE?

Nasze działania na polu nowej dyscypliny, jaką jest humanistyka cyfrowa, wynikają ze świadomości, że współczesna przestrzeń społeczna jest nierozerwalnie związana z przestrzenią wirtualną. Toteż wiele spośród naszych aktywności stanowią przedsięwzięcia edukacyjne, naukowe i promocyjne na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w którym znaczną rolę odgrywają nowoczesne technologie wpływające na kształt relacji międzyludzkich. W tych działaniach przyświecają nam zawsze szczególnie bliskie celom naszej Fundacji wartości związane z humanistyką cyfrową, wśród których warto wymienić demokratyzację wiedzy, otwartość, obywatelskość badań, interdyscyplinarność i kolektywność. Wierzymy, że to właśnie dzięki nim jesteśmy w stanie lepiej i skuteczniej wyrównywać szanse w dostępie do zasobów informacji i edukacji.

WYBRANE DZIAŁANIA:

Wakacje z Pythonem – kurs z podstaw programowania dla młodzieży (3–7 lipca 2017 roku, Chorzów)

Strona internetowa poświęcona cyfrowym korpusom diachronicznym polszczyzny (maj-czerwiec 2017 roku)

Seminarium pt. Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy diachroniczne polszczyzny (24-25 kwietnia 2017 roku, Katowice)

E-nauka w nowej formie – projekt mający na celu podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania (luty–październik 2015 roku, Ruda Śląska)

 

 

Accessibility