Ewelina Mikulska

z powołania pedagog i matka, z wykształcenia polonistka.  Skończyła studia o specjalności nauczycielskiej oraz estetykę literacką i performatywną. Bliskie są jej również zagadnienia związane z pedagogiką opiekuńczo-wychowawczą. Szereg praktyk i stażów przyczynił się do łatwej współpracy z dziećmi i młodzieżą. Pracę z nimi traktuje jako pasję i misję, wierząc, że „najlepszymi nauczycielami są dzieci”. Realizuje się jako instruktor warsztatów teatralnych. W 2015 roku założyła grupę teatralną „ Niewidzialni”, działającą przy Ostrołęckim Centrum Kultury. Zrealizowała kilka spektakli wystawianych na ostrołęckich scenach. Koordynowała także projekt edukacyjny „Śladami Soli Ziemi Czarnej” dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu Kultura Dostępna w 2017 roku.

Accessibility