dr hab. Ewa Jarosz

Ewa Jarosz

 

od 2011 jest społecznym doradcą Rzecznika Praw Dziecka. Pełni funkcję eksperta ds. przemocy wobec dzieci. Prężnie działa na polu międzynarodowym, między innymi jako uczestniczka spotkania konsultacyjnego ONZ, Rady Państw Nadbałtyckich czy Zjazdu Rzeczników Praw Dziecka Państw Nadbałtyckich (Florencja, Sztokholm, Ryga). Od kilku lat rozwija w dyskursie społeczno-pedagogicznym wątek partycypacji społecznej dzieci i ich aktywnego obywatelstwa.

Pani Profesor wspiera Fundację szczególnie od strony merytorycznej. Dzięki zdobytemu doświadczeniu i wiedzy, wskazuje nam ścieżkę działania w sferze budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Accessibility