Publikacja pt. Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne

Już jest! Właśnie ukazała się elektroniczna publikacja z organizowanej przez nas konferencji. Znajdziecie w niej m.in. nagrania wykładów mistrzowskich, referaty, prezentacje, postery, a także zapis oraz nagranie głosowe paneli dyskusyjnych.

Czytaj dalejPublikacja pt. Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne

Wiceprezeska Fundacji poprowadzi panel dyskusyjny poświęcony archiwistyce społecznej

Już 15 listopada o godzinie 9.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiB-ie) w Katowicach odbędzie się konferencja pn. Cyfrowe światy, wspólnoty i dyskursy. Tematyka obejmuje zagadnienia związane ze specyfiką świata cyfrowego i jego narzędzi, a także metod badania rzeczywistości wirtualnej.

Czytaj dalejWiceprezeska Fundacji poprowadzi panel dyskusyjny poświęcony archiwistyce społecznej

Seminarium ISAD – „Powiedz, co masz na myśli”

Weź udział w otwartym seminarium organizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania! Wydarzenie odbędzie się 20 października 2018 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiB-ie) w Katowicach. Zobacz, co na ten dzień zaplanowaliśmy!

Czytaj dalejSeminarium ISAD – „Powiedz, co masz na myśli”

Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne

W dniach 8-9 czerwca 2018 r. wraz z Instytutem Języka Polskiego, Katedrą Dydaktyki Języka i Kultury Polskiej, WOM Katowice, Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Stowarzyszeniem Pro Silesia zorganizowaliśmy ogólnopolską konferencję naukową pn. Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne. Wydarzenie miało miejsce w Katowicach w budynku Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Uniwersyteckiej 4. W konferencji wzięli udział przedstawiciele środowiska akademickiego, nauczycieli, studentów, oraz pracownicy samorządowi, a także członkowie organizacji pozarządowych. … Czytaj dalejSpołeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne

Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Zaburzenia płynności mowy. III edycja”

Serdecznie zapraszamy do udziału w trzeciej już Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Zaburzenia płynności mowy”. Ze względu na ogromne zainteresowanie oraz wysoki poziom merytoryczny poprzednich odsłon tej konferencji, także 3. edycję konferencji zaprojektowaliśmy jako spotkanie dwudniowe.  Będziemy mieli więcej czasu na wysłuchanie wykładów mistrzowskich, prezentację wyników badań i doświadczeń logopedów-praktyków (w postaci referatów, posterów, warsztatów i mini-seminariów), a także na wymianę poglądów i dyskusje. Wierzymy, że nie zabraknie nam również czasu na nawiązanie … Czytaj dalejMiędzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Zaburzenia płynności mowy. III edycja”

Seminarium pt. Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy diachroniczne polszczyzny

Termin i miejsce realizacji: 24-25 kwietnia 2017 roku, Katowice Cel: Głównym celem współorganizowanego przez naszą fundację seminarium było wypracowanie zasad współpracy pomiędzy historykami języka a lingwistami korpusowymi oraz specjalistami w dziedzinie wykorzystania technologii cyfrowych w humanistyce (Digital Humanities). Zależało nam na tym, aby wszelkie działania zmierzające do jak najpełniejszego wykorzystania korpusów już istniejących lub stworzenia nowych, odbywały się w porozumieniu z szerokim gronem zainteresowanych badaczy. Doświadczenie pokazuje, … Czytaj dalejSeminarium pt. Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy diachroniczne polszczyzny

„E-nauka w nowej formie”

Walka ze stresem, dysleksja, język polski, edukacja dla bezpieczeństwa, dekoracja, reklama, kreatywne myślenie oraz fotografia w ramach w projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie „E- nauka w nowej formie” Termin realizacji: luty-październik 2015 roku Cel: Wzmocnienie potencjału młodych ludzi dzięki przeprowadzeniu 966 godzin zajęć z uczniami dwu Zespołów Szkół Ogólnokształcących z Rudy Śląskiej. Grupa odbiorców: Odbiorcami zadania są uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz Zespołu … Czytaj dalej„E-nauka w nowej formie”

Wakacje z Pythonem – kurs programowania dla młodzieży

Termin realizacji: 3–7 lipca 2017 roku Odbiorcy: młodzież gimnazjalna i licealna W pierwszym tygodniu lipca nasza Fundacja przy pomocy Fundacji EDURES współorganizowała krótki kurs programowania dla młodzieży. Była to świetna okazja do rozbudzenia zainteresowania programowaniem i nowymi technologiami wśród młodego pokolenia. Podczas warsztatów młodzi ludzie poznali podstawy języka Python – zaznajomili się z jego fundamentalnymi pojęciami, dowiedzieli się m.in. czym są funkcje, operatory, zmienne, … Czytaj dalejWakacje z Pythonem – kurs programowania dla młodzieży

Zapraszamy na warsztaty dla logopedów

zdjęcie: sala konferencyjna, w której odbywają się obrady. Przy stole prezydialnym siedząa dwie osoby, trzecia stoim przy mówniny. Widać rzutnik i plecy ludzi siedzących w pierwszych rzędach sali

Serdecznie zapraszamy na płatne warsztaty dla logopedów (2 września 2018 roku (niedziela), rozpoczęcie o godzinie 10.00, zakończenie o godz. 17.15, Katowice), które poprowadzi Profesor Kurt Eggers. Wybitny specjalista przedstawi ogólną strukturę terapii poznawczo-behawioralnej (CBT – cognitive behavioral therapy). Umożliwi to uczestnikom szkolenia wzmocnienie wiedzy i umiejętności w zakresie różnych procedur interwencji i programowania terapii, które zapewnią podejście dostosowane indywidualnie do każdego klienta. Więcej informacji na temat … Czytaj dalejZapraszamy na warsztaty dla logopedów

Accessibility