KALENDARZ

15 lutego 2017 roku Upublicznienie programu seminarium
do 1 marca 2017 roku Przesyłanie tematów czy problemów wartych przedyskutowania w trakcie panelu dyskusyjnego na adres: wiemerb@uni-mainz.de (prosimy o  przekierowanie mejli również na adres seminarium, czyli: seminarium.korpusy@gmail.com).
15 lutego – 15 marca 2017 roku Przesyłanie wypełnionych formularzy organizacyjnych na adres: seminarium.korpusy@gmail.com
15 lutego – 15 marca 2017 roku Wnoszenie opłat seminaryjnych*
24-25 kwietnia 2017 roku. PRZESTRZENIE HUMANISTYKI CYFROWEJ – KORPUSY DIACHRONICZNE POLSZCZYZNY
(Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Katowice)

Opłatę seminaryjną w wysokości 380 zł należy wnosić na konto Banku Śląskiego o numerze: 10 1050 0099 7603 1234 5678 9123 z dopiskiem: Korpusy diachroniczne polszczyzny, imię i nazwisko uczestnika.

 

Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude,
ul. Żołnierzy Września 73/6,
41-500 Chorzów
NIP: 627 273 98 63

 

Potwierdzenie płatności należy przesyłać na adres: seminarium.korpusy@gmail.com

 

UWAGA:
Uczestnicy, którzy chcieliby otrzymać fakturę z danymi pracodawcy, powinni dopilnować, aby wpłaty dokonano z konta delegującej instytucji