INFOGRAFIKI O MŁODZIEŻOWYCH RADACH MIEJSKICH (MRM)

Nasze dotychczasowe doświadczenia związane z realizacją następujących projektów – Partycypacja w demokracji (Erasmus+), stworzeniem Biura Aktywności Obywatelskiej (FIO – śląskie lokalnie), a także działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat budżetu obywatelskiego – sprawiają, że jesteśmy gotowi do realizacji kolejnych projektów z zakresu partycypacji obywatelskiej, w tym działań strażniczych na rzecz udziału młodzieży w życiu publicznym. Od pewnego czasu przyglądamy się zatem aktywności młodzieżowych rad miejskich (MRM). Interesuje nas monitoring funkcjonowania tych jednostek – możliwość powoływania młodzieżowych rad miasta pojawiła się w polskim prawie już w 2001 roku, jednak jak pokazują przykłady śląskich miast realnie funkcjonowanie tych jednostek to okres ostatnich kilku lat.

 

Przyglądamy się zatem uważnie poczynaniom młodzieżowych rad miejskich i chcemy sprawdzić, czy ich głównych celem jest upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w lokalnym środowisku. Chcemy także zainteresować działalnością MRM szerokie grono odbiorców, dlatego na naszym fanpageu pojawił się cykl infografik na ten temat. Serdecznie zapraszamy do oglądania i śledzenia naszej strony na Facebooku. Warto zobaczyć także, jak radzą sobie śląskie młodzieżowe rady miejskie w mediach społecznościowych. Przygotowaliśmy zatem zestawienie ich fanpage’ów.

 

Chorzów
Katowice
Ruda Śląska
Piekary Śląskie
Gliwice
Dąbrowa Górnicza
Częstochowa
Żory
Będzin
Tychy
Zawiercie
Rybnik