Civil society

 


WHAT DO WE DO IN THIS AREA?

“Sztuka stowarzyszania się jest najmocniejszą podstawą społeczeństwa obywatelskiego”

Alexis de Tocqueville  Francuski myśliciel i polityk (XIX w.)

Demokracja to najtrudniejsza forma rządów. Wymaga świadomego zaangażowania zarówno obywateli, jak i wybranych przez nich delegatów – rządzących. Tylko kiedy rządzący dają swobodę obywatelom w podejmowaniu decyzji, nie zawłaszczając całej władzy dla siebie, a obywatele wykorzystują tę możliwość i aktywnie współuczestniczą w procesach państwowotwórczych demokracja sprawdza się jako ustrój.

Od początku istnienia Fundacja Agere Aude zajmuje się propagowaniem i promowaniem wśród młodych Polaków wartości społeczeństwa obywatelskiego, czyli uczciwości, prawdomówności, tolerancji, bezstronności i odpowiedzialności za słowa i czyny.

Uczy krytycznego interpretowania rzeczywistości, szczególnie tej wirtualnej i poznawczego dystansu do informacji. Namawia do stowarzyszania się w działaniu, bo w ten sposób skutecznie osiąga się wspólne cele i buduje społeczeństwo coraz bardziej obywatelskie, czyli świadome swoich wartości i odporne na populistyczną narrację świata polityki i manipulacje mediów.

ACTIONS:

 

 

 

 

Accessibility