Darczyńcy

3W naszej Fundacji działamy nieodpłatnie na rzecz :

  • rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
  • upowszechnienia zasad demokratycznego państwa prawa;
  • ochrony praw obywatelskich, równych praw kobiet i mężczyzn oraz mniejszości, a także propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności;
  • dialogu społecznego na tematy polityczne, kulturalne i naukowe;
  • promowania, zwłaszcza wśród młodzieży, idei praworządności w duchu zasad wolnorynkowych oraz propagowania idei samorządności;
  • edukacji, nauki, kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji;
  • promocji nauki, kultury, sztuki oraz zdrowia.

Jeśli któryś z powyższych celów jest Wam bliski, zechciejcie wesprzeć finansowo nasze działania. Możecie to zrobić przekazując darowiznę na konto:

Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude
ul. Żołnierzy Września 73/6 41-500 Chorzów
Nr konta: 54 1050 1243 1000 0090 3044 0094 (ING Bank Śląski)
Tytuł: Darowizna

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.