PROJEKT: Odważ się działać – miasto (w rękach) mieszkańców

Status: projekt realizowany

Termin realizacji:

czerwiec-październik 2015

Cel:

Z rozmów przeprowadzonych przez członków Fundacji z mieszkańcami Chorzowa wynika, że mieszkańcy są zainteresowani aktywnością na rzecz społeczności lokalnej, jednak obawiają się niepowodzeń na formalnym etapie opracowania swoich pomysłów – formułowanie wniosków, pism i odwołań. Niezbędne są zatem działania informacyjne i pomocowe, aby zwiększyć udział mieszkańców Chorzowa w inicjatywach oddolnych takich jak wnioski do budżetu obywatelskiego, inicjatywy lokalne.

Read more

PROJEKT: Działajmy razem – konkurs z wiedzy o budżecie obywatelskim dla uczniów klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie

Termin realizacji:

maj 2015

Cel:

Ważne jest aby dzieci od najmłodszych lat rozbudzały w sobie przedsiębiorczość, chęć do działania i umiejętność pracy w grupie. Projekt ten wpisuje się w każde z tych zadań. Naszym celem jest popularyzowanie idei budżetu obywatelskiego wśród najmłodszych obywateli Chorzowa, którzy już za kilka lat będą mieli możliwość zgłaszać i realizować własne pomysły z budżetu obywatelskiego. Dzięki takim działaniom staramy się możliwie jak najwcześniej edukować, inspirować i motywować do działania dzieci, aby były świadome, że każdy może mieć wpływ na poprawę jakości życia w okolicy.

Read more

PROJEKT: Budżet obywatelski w Chorzowie

Termin realizacji:

kwiecień – lipiec 2015

Cel:

Ważnym elementem wzmacniania wspólnoty lokalnej jest zachęcanie mieszkańców do aktywności obywatelskiej. Nasz projekt w pełni odpowiadał temu założeniu, bowiem poprzez działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne zakładał włączenie obywateli w proces współtworzenia polityki miejskiej. Naszym celem była popularyzacja wiedzy na temat budżetu obywatelskiego, zwanego też partycypacyjnym. Jesteśmy przekonani, że dzięki tym działaniom nastąpiło zwiększenie zadowolenia z usług publicznych, a mieszkańcy i ich organizacje będą teraz mogli aktywnie włączyć się w rozwiązywanie lokalnych problemów.

Read more

Partycypacja w demokracji

W ramach działań z zakresu edukacji obywatelskiej realizujemy od marca 2016 roku projekt “Partycypacja w Demokracji” dofinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+. Projekt polega na popularyzacji idei dialogu usystematyzowanego wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego zadaniem jest edukacja młodzieży na temat tzw. budżetu partycypacyjnego oraz wskazanie im możliwości aktywnego uczestniczenia w życiu politycznym i wywierania na nie realnego wpływu. Cele: 1. prowadzenie debat i spotkań młodzieży z decydentami … Read more