PROJEKT: Świat, który rozumie jąkanie – otwarte seminarium logopedyczne jeszcze w październiku

Serdecznie zapraszamy do udziału w otwartym seminarium zorganizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania (International Stuttering Awereness Day – ISAD), który obchodzony jest 22 października. W tym roku będziecie mieli okazję uczestniczyć w seminarium „Świat, który rozumie jąkanie – eksperci mają głos!”.

 

Zapraszamy osoby jąkające się i ich rodziny, nauczycieli, rodziców i wszystkich zainteresowanych tematyką jąkania. Osoby, które chcą dowiedzieć się, jak zmieniać postawy społeczne wobec tego zjawiska, lepiej zrozumieć jąkanie i poznać doświadczenie osób zmagających się z tym zaburzeniem płynności mowy. Zapraszamy także wszystkich tych, którzy chcą dowiedzieć się, jak wspierać dziecko jąkające się w szkole. Przypominamy także, że wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.

 

Seminarium odbędzie się 19 października 2017 roku w Katowicach. Wszystkich chętnych zapraszamy do Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINiBA, ul. Bankowa 11 – sala konferencyjna na parterze). Program dostępny jest tutaj.

 

Wrześniowa przygoda z logopedią już za nami

15 września współorganizowaliśmy dwa ciekawe wydarzenia edukacyjno-społeczne: panel dyskusyjny  „O mówieniu, o czytaniu, o pisaniu dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym” oraz Logopedyczny Piknik Rodzinny „Indiańska wioska dobrej komunikacji”. 

 

Główną atrakcją pikniku była terenowa gra językowa  „Zostań zaklinaczem słów”. Wraz z Kołem Kultury Języka Polskiego UŚ oraz Studenckim Kołem Naukowym Językoznawców mieliśmy okazję organizować dwa punkty wymienionej gry. Dzięki naszej współpracy powstały stoiska, w których uczestnicy zmagali się z zadaniami dotyczącymi języka polskiego – zwłaszcza jego poprawności i relacji semantycznych zachodzących pomiędzy poszczególnymi wyrazami. Aby pozostać w zgodzie z tematem porannego wydarzenia, przygotowaliśmy zadania zarówno dla dzieci przedszkolnych, które dopiero zaczynają swoją przygodę z poprawną mową i komunikacją, jak i dla uczniów szkół podstawowych.

 

Zaś uczestnicy panelu mogli wysłuchać wystąpień specjalistów w zakresie logopedii, a także wziąć czynny udział w dyskusji. Dowiedzieli się, m.in. jaki wpływ na rozwój dziecka ma dwujęzyczność, jak wspierać dziecko jąkające się, a także poznali rolę rodziców i nauczycieli we wspieraniu terapii logopedycznej. Dziękujemy za tak liczną obecność i zachęcamy do przeglądania zdjęć.

 

 

Rano panel dyskusyjny, wieczorem logopedyczny piknik

Jeśli jesteście zainteresowani rozwojem umiejętności mówienia, czytania i pisania, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym panelu dyskusyjnym. To niepowtarzalne wydarzenie odbędzie się 15 września 2017 roku (piątek) w chorzowskim Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat udziału w prelekcjach oraz panelach dyskusyjnych.

 

Wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, m.in. jak wspierać dziecko jąkające się, jaki wpływ na rozwój dziecka ma dwujęzyczność, lub poznać rolę rodziców i nauczycieli we wspieraniu terapii logopedycznej, serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu edukacyjno-społecznym O mówieniu, o czytaniu, o pisaniu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Początek imprezy o 10.00.

 

Organizatorami panelu są: Fundacja EDU-RES, Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Oddział Śląski, a także Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chorzowie.

 

Program wydarzenia, a także formularz zgłoszeniowy dostępne są tutaj.

 

Po zakończeniu wydarzenia popularnonaukowego kontynuacja przygody z logopedią! O godzinie 17.00 rozpocznie się piknik, podczas którego dzieci będą mogły, m.in. wziąć udział w konkursie z nagrodami, sprawdzić swoją wiedzę związaną z komunikacją, a także własnymi rękoma wyprodukować kisiel.

 

Jak przyjemnie i pożytecznie spędzić piątkowy wieczór z dziećmi? Wszystkich chcących odpocząć w miłym towarzystwie na łonie natury zapraszamy na Logopedyczny Piknik Rodzinny „Indiańska wioska dobrej komunikacji”. Piknik odbędzie się 15 września 2017 roku w Chorzowie, na terenie SMCEBI (ul. 75 Pułku Piechoty). Wydarzenie zostanie zorganizowane przy współpracy kilku organizacji.

PROJEKT: Wakacje z Pythonem – kurs programowania dla młodzieży

 

Termin realizacji: 3–7 lipca 2017 rulotka2.cdr

W pierwszym tygodniu lipca nasza Fundacja przy pomocy Fundacji EDURES współorganizuje krótki kurs programowania dla młodzieży. To świetna okazja do rozbudzenia zainteresowania programowaniem i nowymi technologiami wśród młodego pokolenia.

Podczas warsztatów młodzi ludzie poznają podstawy języka Python – zaznajomią się z jego fundamentalnymi pojęciami, dowiedzą się m.in. czym są funkcje, operatory, zmienne, klasa, zjawisko rekurencji. Zapoznają się także z analizą programów, metodami wyszukiwania binarnego, sortowania i szyfrowania. Dodatkową atrakcją będzie zwiedzanie laboratoriów Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

 

PROJEKT: V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Logopedia w teorii i praktyce”

Termin realizacji: 16–17 września 2017 roku   Cel: Celem konferencji jest naukowa dyskusja na temat zaburzeń mowy, a także spotkanie logopedycznej teorii i praktyki. Pragniemy podjąć rozważania dotyczące teoretycznych podstaw diagnozy i terapii logopedycznej, a także dokonać rewizji praktycznych rozwiązań stosowanych podczas postępowania logopedycznego. Uznając tezę, że praktyka jest punktem wyjścia i inspiracją dla badań naukowych pragniemy prezentować najnowsze wyniki działalności naukowej … Read more

PROJEKT: Seminarium pt. Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy diachroniczne polszczyzny

Graphic1

 

 

Działanie:

Organizacja seminarium naukowego przy współpracy z Instytutem Języka Polskiego

 

Termin i miejsce realizacji:

24-25 kwietnia 2017 roku, Katowice

 

 

Cel:Graphic2

Głównym celem współorganizowanego przez naszą fundację seminarium jest wypracowanie zasad współpracy pomiędzy historykami języka a lingwistami korpusowymi oraz specjalistami w dziedzinie wykorzystania technologii cyfrowych w humanistyce (Digital Humanities). Zależy nam na tym, aby wszelkie działania zmierzające do jak najpełniejszego wykorzystania korpusów już istniejących lub stworzenia nowych, odbywały się w porozumieniu z szerokim gronem zainteresowanych badaczy. Doświadczenie pokazuje, że działania zmierzające do stworzenia korpusów elektronicznych mogą się udać tylko w wyniku współpracy między specjalistami odpowiednich dyscyplin humanistycznych a ekspertami w dziedzinie humanistyki cyfrowej, którzy podjęliby się niełatwego zadania polegającego na żmudnym uzgadnianiu potrzeb i możliwości obu stron współpracy.

 

 

Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy diachroniczne polszczyzny

Głównym celem współorganizowanego przez naszą fundację seminarium jest wypracowanie zasad współpracy pomiędzy historykami języka a lingwistami korpusowymi oraz specjalistami w dziedzinie wykorzystania technologii cyfrowych w humanistyce (Digital Humanities). Zależy nam na tym, aby wszelkie działania zmierzające do jak najpełniejszego wykorzystania korpusów już istniejących lub stworzenia nowych, odbywały się w porozumieniu z szerokim gronem zainteresowanych badaczy. Doświadczenie pokazuje, że działania zmierzające do stworzenia korpusów elektronicznych mogą się … Read more

Labirynty Komunikacji

Serdecznie zapraszamy na LABIRYNTY KOMUNIKACJI – sobotni panel dyskusyjny, organizowany w ramach Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Wydarzenie odbędzie się 27 sierpnia 2016 r. na Wydziale Teologicznym UŚ.

Read more

PROJEKT: Partycypacja w demokracji – projekt w ramach programu Erasmus+. Akcja 3

Termin realizacji:

maj-październik 2016

 

Cel:

Celem naszego projektu jest popularyzacja idei dialogu usystematyzowanego wśród 250 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z woj. śląskiego.

Strategicznymi celami projektu, zgodnymi z celami dialogu usystematyzowanego, są:

1. prowadzenie debat i spotkań młodzieży z decydentami i ekspertami na tematy, które są związane z problemem nierównego dostępu młodzieży do wiedzy na temat narzędzi i zasad aktywności obywatelskiej;

2. podejmowanie dialogu młodzieży i decydentów, który ma prowadzić do wypracowania wspólnych rozwiązań, mających na celu polepszenie sytuacji młodzieży (szczególnie tej o „mniejszych szansach”) – panele dyskusyjne, otwarte debaty;

3. edukację obywatelską młodzieży, która ma prowadzić do zwiększenia udziału młodzieży w polityce miejskiej poprzez organizację warsztatów dla beneficjentów projektu;

4. symulowanie działań instytucji demokratycznych – wykorzystania narzędzia edukacyjnego, jakim jest „Gra o budżet” do edukacji obywatelskiej młodzieży;

5. zwiększenie zaufania społecznego i poczucia sprawczości wśród młodzieży dzięki spotkaniom z decydentami i ekspertami;

6. wspólne tworzenie przez młodzież i decydentów programów i polityk  poprzez propozycje realizacji budżetu obywatelskiego przez młodzież.

 

Grupa odbiorców:

Uczestnikami projektu (250 osób) będzie młodzież w wieku od 16 do 19 lat, uczęszczająca do szkół ponadgimnazjalnych w województwie śląskim. Wybór takiego przedziału wiekowego wśród beneficjentów projektu jest związany z tematyką zadania – głównym działaniem będzie przeprowadzenie symulacji budżetu obywatelskiego (w formule Budget Games), w którym głosować można od 16 roku życia.

 

Zadanie:

Projekt jest odpowiedzią na problem, jakim jest niski poziom wiedzy młodzieży z zakresu możliwości udziału w życiu politycznym. Celem projektu jest edukacja nt. budżetu partycypacyjnego poprzez przeprowadzenie debat i spotkań młodzieży z decydentami i ekspertami. Projekt ma zwiększyć udział młodych ludzi w życiu publicznym i zwiększyć poczucie sprawczości wśród młodzieży. Spotkania mają prowadzić również do polepszenia sytuacji młodzieży o „mniejszych szansach”. Propozycje składane przez młodzież mogą również być cenną informacją dla decydentów nt. kierunków rozwoju polityki miejskiej.

Głównym działaniem będzie przeprowadzenie symulacji budżetu obywatelskiego – Gry o budżet, dzięki temu młodzież będzie miała okazję zdobyć wiedzę z zakresu budżetu obywatelskiego, budowania zespołu i sztuki autoprezentacji. Przewidywane rezultaty zadania to zwiększenie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu przeprowadzania budżetu obywatelskiego, konstruowania i składania wniosków, poznanie możliwości, ale także ograniczeń, płynących z współpracy z instytucjami publicznymi. Uczestnicy nauczą się także, jak ważna jest praca zespołowa dla osiągnięcia celu. Wszystkie działania prowadzone będą na zasadach zgodnych z zasadami dialogu usystematyzowanego.

Do rezultatów należeć będą także: zwiększenie wiedzy uczestników, zarówno młodzieży jak i nauczycieli szkół, którzy nabytą wiedzą będą dzielić się z innymi uczniami. Efektem projektu będzie również poznanie przez reprezentantów Urzędów Miast oczekiwań i pomysłów młodzieży, niektóre projekty napisane przez młodzież mogą zostać zrealizowane. Istotne jest, aby urzędnicy mieli możliwość poznania zdania młodego pokolenia, które niebawem będzie aktywnie uczestniczyć w życiu politycznym.

więcej na temat projektu tutaj.

PROJEKT: Więcej niż obraz – poczuj malarstwo wszystkimi zmysłami

Termin realizacji:

czerwiec – grudzień 2016

Cel:

Celem wystawy jest ułatwienie dostępu do dóbr kultury narodowej mieszkańcom obszarów oddalonych od ośrodków kulturalnych dzięki organizacji mobilnej wystawy malarstwa polskiego; wystawa zostanie zaprezentowana w 2 ośrodkach kultury. Elementem zadania będzie także strona internetowa, na której umieszczone zostaną prace plastyczne inspirowane wystawą oraz wielozmysłowym doświadczeniem sztuki. Strona internetowa będzie także miejscem, w którym zamieszczane będą relacje z wernisaży oraz polisensorycznych lekcji muzealnych.

Opis:

Wystawa obejmować będzie 5 kategorii tematycznych: pejzaże, portrety, martwa natura, architektura sakralna i świecka oraz sceny batalistyczne. W obrębie każdej kategorii znajdą się dzieła sztuki z różnych stylów oraz wykonane różnymi technikami plastycznymi. Wystawę będzie można zwiedzać z wykorzystaniem urządzeń mobilnych – telefonów komórkowych, tabletów i smartfonów. Przy obrazach bowiem będą umieszczone qr-cody, które odsyłać będą do opisów obrazów – zdjęć, tekstów i plików dźwiękowych. Podczas planowanych w ramach wystawy warsztatów młodzi uczestnicy wysłuchają utworów muzycznych, poczują smak potraw oraz zapach perfum, poznają faktury i materiały. Podczas wernisażu wystawy – adresowanego do dorosłych odbiorców – odbędzie się z kolei multimedialna prelekcja, wykorzystująca nie tylko obraz, ale także dźwięk do zapoznania odbiorców ze specyfiką prezentowanych dzieł sztuki. Po wernisażu wystawy i polisensorycznym zwiedzaniu odbędą się warsztaty malarskie.

Zapraszamy na stronę internetową naszego projektu tutaj.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PROJEKT: Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Zaburzenia płynności mowy”. Edycja II

Termin realizacji:

sierpień 2016

Cel:

Celem konferencji jest upowszechnianie osiągnięć oraz najnowszych wyników badań w zakresie zaburzeń płynności mowy. Problematyka planowanej na sierpień Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej dotykać będzie kwestii niezwykle aktualnych, bo związanych z wdrażaniem skutecznych strategii profilaktyczno-diagnostyczno-terapeutycznych, a także z prezentacją najnowszych wyników badań prowadzonych na gruncie balbutologopedii.

Read more

PROJEKT: Brawo polski! realizowany w ramach programu Ojczysty – dodaj do ulubionych

Termin realizacji:

luty-listopad 2016

 

Cel:

Zadanie będzie polegało na wyprodukowaniu i wyemitowaniu 12 odcinków programu edukacyjnokulturalnego pt. Brawo polski! Celem zadania jest, w sposób przystępny i akceptowalny dla zróżnicowanych społecznie i demograficznie odbiorców, podniesienie kompetencji komunikacyjnych użytkowników polszczyzny oraz kształtowanie świadomych postaw wobec języka. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

Cele szczegółowe:

a) zwiększenie kompetencji językowej oraz sprawności komunikacyjnej użytkowników polszczyzny poprzez wyprodukowanie i wyemitowanie 20 odcinków krótkiego programu edukacyjno-kulturalnego;

b) kształtowanie postaw tolerancji i otwartości poprzez zaangażowanie w popularyzację wiedzy o języku obcokrajowców

Grupa odbiorców:

Zadanie kierujemy do szerokiego kręgu odbiorców, a jest to możliwe dzięki wykorzystaniu zróżnicowanych dróg rozpowszechniania programu edukacyjnokulturalnego będącego przedmiotem zadania.

Zadanie:

Zadanie będzie realizowane od 1 lutego do 15 listopada 2016 roku i będzie polegało na wyprodukowaniu i wyemitowaniu 12 odcinków programu edukacyjnokulturalnego pt. Brawo polski! Celem zadania jest wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych i podniesienie wiedzy językowej użytkowników polszczyzny oraz kształtowanie świadomych postaw wobec języka. Każdy odcinek programu dotyczyć będzie kilku problemów komunikacyjnych (np. w zakresie etykiety językowej, społecznych uwarunkowań użycia kodu językowego, itd.). Emisja odcinków programu odbywać się będzie na antenie TVP Katowice oraz w Internecie.

 

 

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty – dodaj do ulubionych” .

 

 

Brawo polski! Nasz wygrany projekt w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”

Brawo polski! – taki tytuł będzie nosić cykl programów edukacyjnych, które zostaną wyprodukowane przez naszą Fundację w ramach projektu realizowanego dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury. Tym samym dołączyliśmy do grona beneficjentów prestiżowego programu Ojczysty – dodaj do ulubionych. Ta kampania społeczno-edukacyjna ma przypominać o roli i miejscu języka ojczystego w życiu Polaków oraz ma przyczynić się do podnoszenia świadomości językowej. Cieszymy się, że możemy wnieść swój wkład w kształtowanie świadomości językowej Polaków i propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny.

Read more

PROJEKT: Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. „Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej”

Termin realizacji: 10 października 2015 roku Cel: Logopedia zmienia się na naszych oczach. Jesteśmy świadkami zmian cywilizacyjnych, które wpływają na warunki rozwoju mowy. Stąd aktualne staje się pytanie, czy i w jaki sposób logopedia jest w stanie sprostać wyzwaniom w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń mowy. Celem konferencji było zatem poznanie i upowszechnienie wiedzy na temat współczesnych tendencji dotyczących diagnozy i terapii logopedycznej. Grupa odbiorców: Grono … Read more

Śląskie Graczki – gra miejska na Nikiszowcu

Śląsk znany jest nie tylko z górniczych tradycji, ale także w wielkiego zamiłowania do uprawiania różnorodnych form aktywności fizycznej. Z tego regionu wywodzi się wielu znanych i cenionych polskich sportowców. Postanowiliśmy zatem stworzyć grę miejską, która wykorzystuje potencjał Śląska – historie sławnych sportowców oraz dawne, nieco zapomniane sportowe rozgrywki. W efekcie powstało ciekawe wydarzenie kulturalno-edukacyjne – gra miejska Śląskie Graczki, którą zrealizowaliśmy podczas trzeciego Fajeru na Nikiszu.

Read more

Fajer na Nikiszu – Folk kontra Celci

8 sierpnia odbyła się ostatnia w tym roku impreza z cyklu Fajer na Nikiszu, której celem jest promocja niezwykłego miejsca na mapie Katowic – zabytkowej dzielnicy Nikiszowiec. Tematem sierpniowej imprezy był folk i celtycka muzyka. Na scenie pojawiły się dynamiczne duety: siostry z zespołu Yejku oraz zespół tańca irlandzkiego Beltaine z zespołem muzyki celtyckiej Glendalough. Były także warsztaty tańca towarzyskiego, konkursy z nagrodami oraz gra miejska i plener malarski. Cieszymy się, że mogliśmy współorganizować to widowiskowe wydarzenie kulturalno-edukacyjne.

Read more

Nowy sprzęt – projekt Odważ się działać – miasto (w rękach) mieszkańców zrealizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Śląskie Lokalnie.

Miło nam poinformować, że w ramach projektu Odważ się działać – miasto (w rękach) mieszkańców zrealizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Śląskie Lokalnie nasza Fundacja zakupiła sprzęt komputerowy (komputer typu laptop z oprogramowaniem oraz drukarka laserowa ). Urządzenia zostały oznakowane logo FIO umieszczone w biurze projektu, gdzie w ramach zadania realizowane będzie działalność Biura Aktywności Obywatelskiej (biuro będzie czynne w każdy piątek od 13.00 do 16.00, … Read more

Relacja z wycieczki do kina – finał konkursu „Działajmy Razem”

Fundacja Agere Aude od maja popularyzuje idee budżetu obywatelskiego wśród mieszkańców Chorzowa. Jedną z form rozpowszechniania wiedzy o aktywności obywatelskiej był zorganizowany przez nas wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły nr 15 w Chorzowie konkurs wiedzy o budżecie obywatelskim „Działajmy Razem”. Nagrodą w konkursie było wyjście do kina oraz poczęstunek w pizzerii. Uczniowie ze zwycięskich klas, czyli 4a, 4b oraz 5a i 5b z ogromną radością zrealizowali kilka dni temu swoje konkursowe nagrody.

 

Nasi zwycięzcy wybrali się na wycieczkę do kina Cinema City w Katowicach na film pt. „Kraina jutra”. Wspaniały film swoją fabułą i akcją przeniósł dzieci w niesamowity świat podróży w czasie, nowych technologii i fantastycznych przygód, wywierając ogromne wrażenie na młodych widzach. Uczniowie byli bardzo zadowoleni nie tylko z seansu, ale także z możliwości wspólnego spędzania czasu.

Po zakończonym seansie klasa wybrała się do pizzerii, gdzie trwały intensywne rozmowy na temat obejrzanego filmu oraz samego konkursu o budżecie obywatelskim, dzięki któremu uczniowie mogli wybrać się razem do kina oraz spędzić przyjemnie czas w swoim gronie.

Wszyscy pełni wrażeń wrócili do szkoły. Wycieczka wzbogaciła dzieci o nowe, ciekawe doświadczenia i jednocześnie była wspaniałą nagrodą za zaangażowanie w konkursie wiedzy o budżecie obywatelskim. Po powrocie uczniowie zapewniali, że w przyszłym roku również wezmą udział w konkursie i postarają się jeszcze bardziej.

Rusza Biuro Aktywności Obywatelskiej

Biuro powstało w ramach projektu Odważ się działać – miasto (w rękach) mieszkańców realizowanego przez Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude. Mieszkańcy miasta Chorzów będą mogli skorzystać z pomocy i wsparcia dot. pisania wniosków, podań i innych pism skierowanych do instytucji miejskich, a także dowiedzieć się, w jaki sposób mogą mieć wpływ na kreowanie polityki miejskiej. Z rozmów przeprowadzonych przez członków naszej Fundacji z mieszkańcami Chorzowa oraz z naszych doświadczeń … Read more

Mobilne punkty informacyjne – Budżet Obywatelski w Chorzowie

Czerwcowe weekendy spędzaliśmy popularyzując idee budżetu obywatelskiego wśród mieszkańców Chorzowa. Podczas ważnych wydarzeń w mieście, jakimi były: Dni Miasta, Industriada, Zjazd Rycerstwa Chrześcijańskiego oraz Parada Miejska czekaliśmy na mieszkańców Chorzowa w mobilnych punktach informacyjnych. Można tam było porozmawiać na temat oczekiwań związanych z budżetem obywatelskim, zgłosić swoje uwagi oraz zagłosować na jeden z projektów zgłoszonych przez mieszkańców. Zainteresowanie było ogromne!

We wszystkich punktach mieliśmy przyjemność gościć wielu mieszkańców Chorzowa, którzy chętnie wypełniali ankiety w ramach budżetu obywatelskiego i rozmawiali o swoich potrzebach związanych z przestrzenią miejską. Dzięki tym spotkaniom naszej Fundacji udało się nie tylko popularyzować wiedzę z zakresu budżetu obywatelskiego, ale przede wszystkim poznać opinie mieszkańców na temat kierunków działań w ramach edukacji obywatelskiej.

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nas w punktach informacyjnych i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z naszych spotkań z mieszkańcami.

 

Druga z cyklu gier miejskich na Nikiszowcu – Straszki Śląskie

21 czerwca nasza Fundacja zorganizowała drugą odsłonę gry miejskiej „150 Tajemnic Nikiszowca”, która jest elementem nowego cyklu imprez, popularyzujących Nikiszowiec zarówno wśród mieszkańców Śląska, jak i turystów. Tematem gry były straszki śląskie, dlatego postanowiliśmy zaczarować przestrzeń Nikiszowca i wprowadzić do niej znane z legend i podań postacie. Jaki był efekt? O tym przekonacie się czytając relację Kasi, naszej praktykantki oraz zaglądając do naszej galerii.

Read more

Pierwsza z cyklu gier miejskich na Nikiszowcu za nami

Jak atrakcyjnie przedstawiać dzieciom historię regionu? 24 maja 2015 roku potwierdziły się nasze przypuszczenia, że świetnym pomysłem jest połączenie wiedzy, ciekawej przestrzeni oraz zagadki i tajemnicy. Gra miejska zorganizowana przez Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego wraz z Instytucją Kultury Katowice „Miastem Ogrodów”okazała się fantastyczną lekcją historii w plenerze, o czym zapewniła nas mała Emilka, przewodnicząca grupy Zielonych. W ramach pierwszego z 3 wydarzeń kulturalno-edukacyjnych zaplanowanych … Read more

PROJEKT: Odważ się działać – miasto (w rękach) mieszkańców

Termin realizacji: czerwiec-październik 2015 Cel: Z rozmów przeprowadzonych przez członków Fundacji z mieszkańcami Chorzowa wynika, że mieszkańcy są zainteresowani aktywnością na rzecz społeczności lokalnej, jednak obawiają się niepowodzeń na formalnym etapie opracowania swoich pomysłów – formułowanie wniosków, pism i odwołań. Niezbędne są zatem działania informacyjne i pomocowe, aby zwiększyć udział mieszkańców Chorzowa w inicjatywach oddolnych takich jak wnioski do budżetu obywatelskiego, inicjatywy lokalne. a) rozwój … Read more

PROJEKT: Działajmy razem – konkurs z wiedzy o budżecie obywatelskim dla uczniów klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie

Termin realizacji:

maj 2015

Cel:

Ważne jest aby dzieci od najmłodszych lat rozbudzały w sobie przedsiębiorczość, chęć do działania i umiejętność pracy w grupie. Projekt ten wpisuje się w każde z tych zadań. Naszym celem jest popularyzowanie idei budżetu obywatelskiego wśród najmłodszych obywateli Chorzowa, którzy już za kilka lat będą mieli możliwość zgłaszać i realizować własne pomysły z budżetu obywatelskiego. Dzięki takim działaniom staramy się możliwie jak najwcześniej edukować, inspirować i motywować do działania dzieci, aby były świadome, że każdy może mieć wpływ na poprawę jakości życia w okolicy.

Read more

PROJEKT: Gra miejska „150 tajemnic Nikiszowca”

Termin i miejsce realizacji: maj-sierpień 2015 r. Nikiszowiec; Terminy poszczególnych gier: 24.05.2015; 21.06.2015; 09.08.2015. Cel: Program „150 tajemnic Nikiszowca” przede wszystkim promował odkrywanie dziedzictwa regionu oraz lokalnej tradycji kulturowej, skierowany jest do 120 dzieci w wieku 10-14 lat i ma na celu: 1. zwiększenie wiedzy z zakresu historii Nikiszowca, tradycji kulturalnych i społecznych, gwary oraz śląskich smaków, poprzez aktywne uczestnictwo w grach miejskich; 2. zwiększenie zdolności … Read more

PROJEKT: Budżet obywatelski w Chorzowie

Termin realizacji: kwiecień – lipiec 2015 Cel: Ważnym elementem wzmacniania wspólnoty lokalnej jest zachęcanie mieszkańców do aktywności obywatelskiej. Nasz projekt w pełni odpowiadał temu założeniu, bowiem poprzez działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne zakładał włączenie obywateli w proces współtworzenia polityki miejskiej. Naszym celem była popularyzacja wiedzy na temat budżetu obywatelskiego, zwanego też partycypacyjnym. Jesteśmy przekonani, że dzięki tym działaniom nastąpiło zwiększenie zadowolenia … Read more

PROJEKT: „E- nauka w nowej formie”

Walka ze stresem, dysleksja, język polski, edukacja dla bezpieczeństwa, dekoracja, reklama, kreatywne myślenie oraz fotografia w ramach w projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie „E- nauka w nowej formie”

Termin realizacji:

luty- październik 2015 roku

Cel:

Wzmocnienie potencjału młodych ludzi dzięki przeprowadzeniu 966 godzin zajęć z uczniami dwu Zespołów Szkół Ogólnokształcących z Rudy Śląskiej.

Read more

Partycypacja w demokracji

W ramach działań z zakresu edukacji obywatelskiej realizujemy od marca 2016 roku projekt “Partycypacja w Demokracji” dofinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+. Projekt polega na popularyzacji idei dialogu usystematyzowanego wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego zadaniem jest edukacja młodzieży na temat tzw. budżetu partycypacyjnego oraz wskazanie im możliwości aktywnego uczestniczenia w życiu politycznym i wywierania na nie realnego wpływu. Cele: 1. prowadzenie debat i spotkań młodzieży z decydentami … Read more