BIURO AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

  Biuro Aktywności Obywatelskiej to: – pomoc przy poszukiwaniu źródeł dofinansowania inicjatyw społecznych; – wsparcie przy pisaniu wniosków grantowych; – konsultacje społeczne. Napisz do nas i umów się na spotkanie! biuro@agereaude.pl Celem naszego biura jest pomoc w realizacji inicjatyw społecznych oraz aktywizacja obywatelska. Mieszkańcy śląskich miast oraz przedstawiciele instytucji oświatowych, kulturalnych i młodych organizacji pozarządowych mogą korzystać z naszej pomocy i wsparcia w zakresie pozyskiwania … Read more

PROJEKT: Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pn. Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne organizowanej przez naszą Fundację oraz Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej oraz Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ. Spotkanie naukowe odbędzie się w dniach  8-9 czerwca 2018 roku w Katowicach.

Celem konferencji jest wszechstronna humanistyczna refleksja nad ideą społeczeństwa obywatelskiego, jego modelem/modelami oraz rolą, jaką odgrywa ono we współczesnym świecie.

Konferencję kierujemy do szerokiego grona odbiorców – zarówno przedstawicieli środowiska akademickiego, nauczycieli, studentów, jak i pracowników samorządowych oraz członków organizacji pozarządowych. Konferencja jest adresowana ponadto do wszystkich zainteresowanych wymianą doświadczeń, które koncentrują się wokół problemu partycypacji obywatelskiej.

Śląskie przedszkola z legendą!

Od kwietnia do czerwca w ramach projektu „Przedszkole z legendą” nasza Fundacja organizowała spotkania promujące czytelnictwo, w których udział wzięły dzieci z rudzkich i chorzowskich przedszkoli. Celem naszych działań było nie tylko rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczestników, ale także pobudzenie ich wyobraźni oraz wzmocnienie poczucia wspólnoty i tożsamości.

 

Dzieci brały udział w warsztatach czytelniczych, podczas których poznawały polskie legendy, oraz literackich – wówczas przygotowywały schemat fabularny legendy założycielskiej danego przedszkola. Po działaniach literackich pod okiem wychowawców wykonały ilustracje do wspólnie stworzonych opowieści.

 

To oczywiście nie koniec! Nasi eksperci zebrali pomysły dzieci i napisali legendy założycielskie przedszkoli biorących udział w projekcie. We wrześniu czekają nas wystawy prac plastycznych wykonanych przez uczestników, wówczas zostaną zaprezentowane także same legendy.

 

PROJEKT: Przedszkole z legendą – cykl działań promujących czytelnictwo i budowanie wspólnot tożsamościowych

Przedszkole z legendąTermin realizacji:

kwiecień-listopad 2017 r.

Cel:

Głównym celem jest promowanie czytelnictwa u dzieci już w pierwszych etapach ich rozwoju (wiek przedszkolny, 5-6 lat) oraz budowanie wspólnot tożsamościowych. Cel zostanie osiągnięty dzięki przeprowadzeniu cyklu zajęć czytelniczych i twórczych w 10 grupach przedszkolnych, dzięki którym eksperci wspólnie z dziećmi stworzą schemat fabularny własnej legendy założycielskiej, jaki zostanie uzupełniony o ilustracje wykonane przez młodych twórców.

Następnie eksperci na podstawie zebranego materiału przygotują 10 legend, które zostaną utrwalone w postaci broszury. Finałem zadania będzie mobilna wystawa ilustracji połączona z promocją legend stworzonych przez dzieci, co przyczyni się do promowania czytelnictwa również poza przestrzenią poszczególnych przedszkoli.

Opis:

W ramach projektu we współpracy z przedszkolami zostanie przeprowadzony cykl warsztatów czytelniczych, które staną się punktem wyjścia do stworzenia przez dzieci schematu fabularnego do autorskiej legendy. Tematem spotkań będą polskie legendy założycielskie, które odnoszą się do powstania państwa lub miasta. Wykorzystanie tego typu tekstów przyczyni się do budowania poczucia przynależności do danej społeczności oraz pozwoli na budowanie tożsamości narodowej i kulturowej (znajomość dawnych polskich legend).

 

Cykl zajęć na terenie przedszkola kończy się wystawą, taka kolejność działań podyktowana została chęcią wykorzystania metod wielostronnego uczenia się polegającego na:
– przyswajaniu (podanego, gotowego materiału),
– odkrywaniu (nowych wiadomości podczas rozwiązywania problemów oraz samodzielnego poszukiwania),
– przeżywaniu (różnorodnych treści i wartości),
– działaniu (polegającym na zmienianiu rzeczywistości i samego siebie poprzez sprawdzanie wiadomości w praktyce).

Na każdym etapie projektu dzieci biorące w nim udział mogą kształtować pozytywne nawyki czytelnicze poprzez branie udziału w zajęciach, które aktywizują równocześnie minimum dwa kanały uczenia.

 

Finałowa mobilna wystawa zostanie umieszczona w przestrzeni wspólnej przedszkola dostępnej zarówno innym przedszkolakom, jak i ich opiekunom. Dzięki zastosowaniu QR code’ów będzie możliwość odsłuchania tekstów legend założycielskich.

 

Zapraszamy na fanpage projektu!mkidn_01_cmyk (1)

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

PROJEKT: Więcej niż obraz – poczuj malarstwo wszystkimi zmysłami

 

Untitled-1

Zapraszamy na 2 niezwykłe wystawy malarstwa polskich mistrzów, podczas których będzie okazja do zapoznania się z dziełami znanych malarzy m.in. Rafała Malczewskiego, Ireny Weiss czy Karola Kossaka. Wydarzenie będzie okazją do polisensorycznego kontaktu ze sztuką – odbiorcy poznawać będą malarstwo za pomocą różnorodnych doświadczeń zmysłowych (nie tylko wzroku, ale także słuchu, węchu, czy smaku) oraz z wykorzystaniem nowych technologii  i urządzeń mobilnych. Wystawy odbywać się będą od 1 do 7 października w Strumieniu, a od 15 do 21 października w Suszcu.

Read more