Przedszkole z legendą – cykl działań promujących czytelnictwo i budowanie wspólnot tożsamościowych

Termin realizacji:

kwiecień-listopad 2017 r.

Przedszkole z legendą

Cel:

Głównym celem jest promowanie czytelnictwa u dzieci już w pierwszych etapach ich rozwoju (wiek przedszkolny, 5-6 lat) oraz budowanie wspólnot tożsamościowych. Cel zostanie osiągnięty dzięki przeprowadzeniu cyklu zajęć czytelniczych i twórczych w 10 grupach przedszkolnych, dzięki którym eksperci wspólnie z dziećmi stworzą schemat fabularny własnej legendy założycielskiej, jaki zostanie uzupełniony o ilustracje wykonane przez młodych twórców.

Read more