BRAWO POLSKI!

Brawo polski! to program realizowany przez naszą fundację przy współpracy z Szkołą Języka i Kultury Polskiej, a także Instytutem Języka Polskiego UŚ. Ma on na celu podniesienie kompetencji komunikacyjnych użytkowników polszczyzny oraz kształtowanie świadomych postaw wobec języka. Projekt realizowany jest w ramach programu Ojczysty – dodaj do ulubionych.

Projekt zakłada przygotowanie, montaż i emisję 12 odcinków programu edukacyjno-kulturalnego pt. Brawo polski! Głównymi celami projektu jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych użytkowników polszczyzny oraz kształtowanie świadomych postaw wobec języka. Każdy odcinek programu dotyczył kilku problemów komunikacyjnych (np. w zakresie etykiety językowej, społecznych uwarunkowań użycia kodu językowego, itd.). Formuła programu zakłada zainicjowanie kwestii problematycznych przez prowadzących cudzoziemców. Komentarzem dla tych problemów jest zdanie rodzimych użytkowników polszczyzny (przedszkolaków, uczniów liceum, seniorów) oraz wypowiedzi eksperckie językoznawców, wykładowców akademickich.

Odcinek 1

Odcinek 2

Odcinek 3

Odcinek 4

Odcinek 5

Odcinek 6

Odcinek 7

Odcinek 8

Odcinek 9

Odcinek 10

Odcinek 11

Odcinek 12