Biuro Aktywności Obywatelskiej to:

– pomoc przy poszukiwaniu źródeł dofinansowania inicjatyw społecznych;
– wsparcie przy pisaniu wniosków grantowych;
– konsultacje społeczne.

Napisz do nas i umów się na spotkanie! biuro@agereaude.pl

Celem naszego biura jest pomoc w realizacji inicjatyw społecznych oraz aktywizacja obywatelska. Mieszkańcy śląskich miast oraz przedstawiciele instytucji oświatowych, kulturalnych i młodych organizacji pozarządowych mogą korzystać z naszej pomocy i wsparcia w zakresie pozyskiwania środków na ich działalność społeczną, a także dowiedzieć się, w jaki sposób mogą mieć wpływ na kreowanie polityki miejskiej. Chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem w realizacji projektów społecznych i kulturalnych. Dotychczas udało nam się pomóc wielu osobom i organizacjom, które miały bardzo ciekawe pomysły, ale nie wiedziały, jak zacząć działać i pozyskać środki na swoje inicjatywy.

Prowadzimy także otwarte spotkania i konsultacje.

Wybrane organizacje i grupy, które skorzystały z naszego wsparcia:

  • Grupa Aktywni Starochorzowianie
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły nr 15 w Chorzowie
  • Stowarzyszenie Nostra Patrumque Memoria Historia na Dotyk
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
  • Przedszkole nr 29 w Chorzowie
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego „Via Linguae”

Pomocą służą nasi eksperci:

 

dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz
Prezeska Fundacji, specjalistka ds. projektów
skuteczna liderka naszej grupy, nie boi się nowych wyzwań, jest dynamiczna, otwarta na świat i ludzi. Świetnie sprawdza się jako szkoleniowiec, doradca i animatorka oraz organizatorka wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i społecznych. Wśród jej doświadczeń znaleźć można realizację międzynarodowych konferencji czy koordynację projektów finansowanych z różnych źródeł, a mianowicie: „Partycypacja w demokracji” realizowanego w ramach programu Erasmus plus, „Brawo polski!” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty-dodaj do ulubionych 2016″ czy  wreszcie „Więcej niż obraz – poczuj malarstwo wszystkimi zmysłami”  realizowanego dzięki dofinansowaniu Ministra Kultuty i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna.


dr Beata Duda
Wiceprezeska Fundacji, specjalistka ds. projektów
Odpowiedzialna, krytyczna i maksymalnie zaangażowana. Poszukuje odpowiedzi na pytania, związane z mechanizmami rządzącymi procesami społecznymi. Pracuje na Uniwersytecie Śląskim, gdzie prowadzi zajęcia poświęcone strategiom perswazji i manipulacji. Wiedzę z zakresu organizowania i planowania projektów zdobyła podczas wolontariatu w takich instytucjach jak: PROJEKTOR. Wolontariat Studencki, FRAPZ w Dąbrowie Górniczej, Fundacja Teatralna im. Jana Dormana w Będzinie. Nieustannie doskonali swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w kursach i szkoleniach z zakresu tworzenia i realizacji projektów.


Renata Polończyk-Bociąga
Specjalistka ds. inicjatyw społecznych
na ludziach zna się jak mało kto. Nieprzeciętnie wyczulona na punkcie krzywdy, empatyczna i z chęcią podejmująca nowe wyzwania. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim. Świetny psycholog, interwent kryzysowy, a także psychoterapeuta systemowy. Od wielu lat pracuje terapeutycznie z ludźmi doświadczającymi kryzysów o różnorakiej naturze. W swojej pracy szczególną uwagę poświęca komunikacji, jej roli we wchodzeniu i wychodzeniu z sytuacji trudnych, indywidualnym wzorcom mówienia i słuchania, spójności przekazywanych komunikatów. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc szkolenia i warsztaty z obszaru komunikacji oraz szeroko rozumianej interwencji kryzysowej, od 2012 wykładowca Uniwersytetu Śląskiego.